Recyklácia odpadov a predaj druhotných surovín

Záleží nám na životnom prostredí. Pomáhame spracovať odpad a opätovne ho pripravujeme na využitie. Taktiež ponúkame predaj druhotných surovín.

Kontaktujte nás

mob.: +421 905 751 532
mob.: +421 905 484 279
e-mail: recyklacia@temax.sk

Ponúkané služby:

  • zhodnocovanie odpadových káblov,
  • zhodnocovanie odpadových elektromotorov a elektrického odpadu,
  • spracovanie železných odpadov,
  • predaj druhotných surovín

Odpadové káble s medennou žilou spracovávame mletím na špeciálne navrhnutom mlyne. Týmto procesom dosiahneme zmes, ktorá je pripravená na ďalšie spracovanie a nevyžaduje ďalšie úpravy.

nespracované káble
spracovaná meď